1 Økologi - læren om samspillet i naturen

Dette skal du lære om:

  • hvordan organismene i naturen lever i et innviklet samspill med hverandre og med sine omgivelser
  • hva et økosystem er, og hva det består av

Nova8_front

Nedenfor finner du én oppgavesamling til hvert av de tre underkapitlene i kapittel 1.