2 Utviklingen av liv på jorda

Dette skal du lære om:

  • teorier om hvordan livet kan ha oppstått og utviklet seg på jorda
  • det store mangfoldet av arter på jorda, og hvorfor mange arter dør ut
  • teorier om muligheten for liv på andre planeter
  • hvordan egenskaper kan gå i arv fra generasjon til generasjon
  • hvordan jordkloden er bygd opp, og hvorfor den langsomt forandrer seg

  Nova8_kap2_web

 Nedenfor finner du én oppgavesamling til hvert av de fem underkapitlene i kapittel 2.