3 Alt er kjemi

Dette skal du lære om:

  • hva et atom er, og hvordan atomene kan binde seg sammen til ulike
    forbindelser
  • hva et grunnstoff er, og hvilke egenskaper noen av grunnstoffene har
  • hvordan grunnstoffene kan ordnes i et system (periodesystemet),
    og hvordan vi kan bruke dette til å forutsi stoffenes egenskaper
  • hvordan vi arbeider med kjemi på et laboratorium uten at det skjer uhell

  Nova8_kap3_web

 Nedenfor finner du én oppgavesamling til hvert av de seks underkapitlene i kapittel 3.

Videosamling