4 Universet - starten på alt vi kjenner til

Dette skal du lære om:

  • teorier om hvordan universet oppsto og utvidet seg
  • hvordan forskere utforsker verdensrommet, og hvilket utstyr de bruker
  • noen hovedtrekk i romfartens historie, og hvordan vi leter etter spor av liv på andre planeter
  • hvordan planetene beveger seg over himmelen, og hvordan formørkelser og istider oppstår

  Nova8_kap4_web

 Nedenfor finner du én oppgavesamling til hvert av de tre underkapitlene i kapittel 4.