5 Sykdommer og kampen mot usynlige inntrengere

Dette skal du lære om:

  • hva infeksjonssykdommer er, og hvordan forskerne fant ut hva som forårsaker dem
  • hvordan kroppen beskytter seg mot infeksjonssykdommer
  • hvordan infeksjonssykdommer kan forhindres og behandles
  • grunnlaget for den moderne legevitenskapen
  • forskjellene mellom legenes metoder, folkemedisin og alternativ medisin

Nova8_kap5

Nedenfor finner du én oppgavesamling til hvert av de åtte underkapitlene i kapittel 5.