6 Lev sunt - men hvordan?

Dette skal du lære om:

  • hva vi mener med et sunt og variert kosthold, og hvorfor det er viktig for helsa
  • hvorfor det er viktig å få nok mosjon
  • hvordan du kan unngå stress og spiseforstyrrelser
  • hvordan bruk av tobakk og rusmidler kan føre til helseskader

  Nova8_kap6_web

Nedenfor finner du én oppgavesamling til hvert av de tre underkapitlene i kapittel 6.