Velkommen til Nova 8

Naturfag for ungdomstrinnet

Nova8_front_web Her finner du elevoppgavene til alle kapitlene. Velg kapittel i menyen oppe til venstre.

Lærerressursene til kapitlene er også på plass.

Vedlegg

Under Vedlegg til høyre finner du ulike dokumenter som du forhåpentlig vil ha nytte av:

  • Oppsummeringer/Oppsummeringar inneholder oppsummeringene (margtekstene) fra de seks kapitlene i Nova 8 samlet og kronologisk (i rekkefølge).
  • Ordforklaringer/Ordforklaringar inneholder alle ordforklaringene i Nova 8 samlet i alfabetisk rekkefølge.
  • Den politiske flåtten er en artikkel som skal leses i forbindelse med oppgave 1.43 i elevboka.
  • Den reviderte læreplanen gjelder fra og med skoleåret 2013/2014.

For deg som elev kan det være lurt å skrive ut oppsummeringene og ordforklaringene og ha dem som lett tilgjengelige hjelpemidler ("oppslagsverk") under arbeidet med lærestoffet.

Vi anbefaler også at du kopierer ordforklaringene over i ditt eget dokument slik at du kan legge til flere ord i lista. På en måten kan du bygge deg opp en ordforklaringsliste med alle de ordene du ønsker.